Heb je pijnklachten en ben je op zoek naar een oplossing? FreezeYou Cryotherapie helpt je!

Privacy Policy

Privacyreglement FREEZE YOU Heusden Zolder

1. Definitie

In ons privacyreglement gebruiken wij een aantal definities. Deze kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt.

AP: Autoriteit Persoonsgegevens

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Bezoeker: een natuurlijk persoon die een Freez Sessie ondergaat bij FA en waarvoor Boeker heeft geboekt;

Boeker: degene die (een) Freez Sessie(s) boekt;

Freez Sessie: Een Whole Body Cryo sessie in de FREEZE you cabine

Gegevens: persoonsgegevens Reglement: dit privacyreglement

2. Toelichting op het Reglement

FA verwerkt Gegevens. Zowel van een Boeker als van een Bezoeker. FA mag Gegevens die jij aan haar verstrekt niet zomaar verwerken. De AVG is een wet die bedoeld is om de privacy van personen te beschermen. Door deze wet wordt het toegestane gebruik van jouw Gegevens door anderen beperkt. Op grond van de AVG heeft FA de plicht om gebruikers (mensen die een Freez Sessie boeken en/of FA of haar website bezoeken):

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee Gegevens door FA worden verwerkt;

• te melden wie de Gegevens kunnen inzien;

• voor het verwerken van bepaalde Gegevens toestemming te vragen.

FA vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft FA in dit Reglement o.a. een toelichting op hoe zij met jouw Gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke Gegevens FA expliciet om jouw toestemming moet vragen.

3. Gegevens en doel van het gebruik

Boekers/Bezoekers

FA vraagt jou om bij het boeken en/of bezoek bij FA een aantal Gegevens in te vullen.

Van een Boeker verwerkt FA om NAW-gegevens, een emailadres en bankgegevens. Deze gegevens zijn nodig om:

• de boeking bij FA financieel en administratief te kunnen afhandelen en

• de Boeker te kunnen bereiken als dat nodig is.

Aan een Bezoeker van FA vraagt FA daarnaast om een gezondheidsverklaring in te vullen en te ondertekenen. Deze gezondheidsgegevens zijn nodig om:

• jou een goede en veilige Freez Sessie te bieden;

• de verstrekte gegevens administratief te kunnen verwerken zodat FA jouw

gezondheidsgegevens kan koppelen aan jouw overige Gegevens. Voor het verwerken van gezondheidsgegeven, vragen we expliciet om jouw toestemming.

Websitebezoekers/ cookies

Wij plaatsen functionele cookies op onze website. Deze zijn bedoeld om onze website beter te laten functioneren. Dit mogen wij doen zonder daarvoor om toestemming te vragen.

Ook maken wij gebruik van Google Analytics. Wij doen dit op een privacy vriendelijke manier, volgens een door de AP afgegeven richtlijn. Om jouw privacy te waarborgen hebben wij bijvoorbeeld een Verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. En hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat (i) het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en (ii) 'gegevens delen' uitstaat. Deze Gegevens mogen we ook verwerken zonder jouw toestemming.

Als FA in de toekomst cookies gaat gebruiken waarvoor ze jouw toestemming nodig heeft, zullen we je daarover vooraf informeren en om de benodigde toestemming vragen.

Social Media

FA vindt het leuk om je ervaringen na een Freez Sessie op haar locatie te filmen/fotograferen en deze filmpjes ter promotie op Social Media te plaatsen. We vragen je vooraf of je wilt meewerken aan zo'n testimonial. Na de opname kun je zelf beoordelen of je toestemming geeft voor het plaatsen van het filmpje/de foto op Social Media.

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Om je de nieuwsbrief te kunnen toesturen, verwerken we je jouw naam en emailadres. Je kunt je uitschrijven voor de nieuwsbrief door de link die onderaan iedere nieuwsbrief is opgenomen.

4. Waar gaan je Gegevens naar toe?

FA geeft geen gegevens door aan derden, behalve:

• als het noodzakelijk is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met je

hebben;

• ter voldoening aan een wettelijke plicht;

• aan een bedrijf dat zich specifiek richt op marketing. Het gaat hierbij uitsluitend om

jouw naam en emailadres en om aanbiedingen van FA. Je kunt je te allen tijde voor deze informatie uitschrijven door je af te melden.

5. FA beschermt jouw Gegevens

FA beschermt jouw Gegevens zo goed mogelijk. Dit doet zij op de volgende manieren:

• jouw Gegevens kunnen alleen door het personeel van FA worden ingezien (tenzij in

dit Reglement anders bepaald/het nodig os voor de afhandeling van de overeenkomst die we met je hebben;

• iedere medewerker van FA heeft een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;

• ons digitale systeem is beveiligd tegen inbreuken volgens de gangbare beveiligingsnormen;

• de medewerkers van FA hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan FA verstrekte persoonsgegevens;

• jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Daarna worden de Gegevens vernietigd, tenzij FA wettelijk verplicht is tot het bewaren daarvan.

6. Jouw rechten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, kun je die bijvoorbeeld weer intrekken.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, laat het ons dan weten. Je kunt dit per e-mail aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen 1 maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van FA.

Mocht je je contactgegevens helemaal uit ons systeem willen verwijderen, stuur dan een mail naar info@freezlab.nl onder vermelding van uitschrijven. FA zorgt dat de verwijdering van jouw gegevens binnen 1 maand zal zijn uitgevoerd en stuurt jou een bevestiging van de uitschrijving.

7. Klachten

Als je een klacht hebt over de manier waarop FA met je Gegevens omgaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met je Gegevens omgaan en zullen onze uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de AP, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan op de hoogte stelt.

8. Contactgegevens

De actuele contactgegevens van FA zijn te vinden op de website www.freezlab.nl. Als je een vraag hebt over dit reglement, gebruik wilt maken van je rechten of een tip of een klacht hebt, stuur dan een bericht naar info@freezeyou.be. Wil je bij het onderwerp 'Privacy' vermelden? Natuurlijk gaan we ook in dit verband zorgvuldig om met de Gegevens die je aan ons verstrekt.

9. Wijziging privacyverklaring

FA kan dit Reglement aanpassen. De meest recente versie vind je op onze website.

als betrokkene

Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je kunnen helpen je privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

• het recht op informatie: het recht om te weten of en welke Gegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;

• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die Gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);

• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van Gegevens

• het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je

gegevens te verzetten

 

 

Voordelen Cryotherapie

  • Risico’s op blessures verminderen 
  • Verlichten van pijn
  • Verjongen van de huid 
  • Verminderen van cellulitis 
  • Detox voor het lichaam 
  • Verminderen van stress 
  • Verbeteren van slaapduur

TERUGBELSERVICE

Vul uw naam en telefoonnummer in, en wij bellen u z.s.m. terug

Direct contact opnemen?

VOLG ONS

Volg ons op Facebook of bekijk onze video's op Youtube